Vạn Phần Quà San Sẻ Yêu Thương Với Những Mảnh Đời Khó Khăn

Thật tuyệt vời vì trên thế giới con người luôn xuất hiện tình yêu thương và tô vẻ cho đời màu sắc của hòa bình, của hạnh phúc. Tình yêu thương chính là một phẩm chất đạo đức nhân cách cao quý mà ai ai cũng nên có và phát huy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.